aum                 Klank & Kleur

intro

intro     het componeren     ervaringen     zelf testen?

   unicorn    

plaatje
relatie kleur en toon
copyright Nick Fiorenza
intro
Ergens in 2014 vraagt een vriend mij of ik er iets in zie om muziek te componeren die past bij de primaire kleuren. Na wat aarzelen besluit ik op internet te zoeken naar een relatie tussen kleuren en muziektonen. Helaas vind ik dan alleen het mij al bekende verband met de toonladder C: rood = C, oranje = D enz. Maar nergens kan ik een bewijs voor dit verband vinden. Dus besluit ik zelf aan de slag te gaan met de octaafmethode: de kleurfrequenties zo vaak halveren dat je uitkomt bij hoorbare trillingen. En dat levert zowaar een duidelijk verband op! Niet de toonladder C, maar die van F: rood = G, oranje = A, geel = Bes enz. En dan kan ik aan de slag, met als eerste de kleur ROOD. In de uiteindelijke track ‘hoor’ je die kleur als een aangehouden lage basistoon G. Daaroverheen vooral natuurgeluiden, deels zelf opgenomen, verder zang en heel andere sounds. Inmiddels zijn ook de ORANJE, GELE, GROENE, BLAUWE, INDIGO en VIOLETTE tracks klaar, ieder met hun eigen, lage basistoon, resp. A, Bes, C, D, E en F. Daarmee is het project gereed! Klik hier voor een korte video-impressie.

Interessant detail: na de voltooiing van de ORANJE track, zoek ik nog maar weer eens op het internet naar mogelijke sporen van een relatie tussen kleuren en muziektonen. En zowaar, ik vind maar liefst twee sites! De eerste is die van Nick Anthony Fiorenza. Die blijkt een uitgebreide studie te hebben gemaakt van hetzelfde onderwerp, maar dan in omgekeerde richting: de muzieknoot-frequenties zo vaak verdubbelen dat je bij de zichtbare kleuren uitkomt! Zijn resultaat komt wonderwel overeen met het mijne.
Op zijn site lunarplanner.com kon je tot voor kort meer details vinden, maar helaas is Nick in oktober 2020 overleden. Het plaatje links is ontleend aan één van de vele figuren op deze site, en indertijd met de toestemming van Nick hier weergegeven.
De andere site die ik vind, is die van Roel Hollander. Hij verwijst op zijn site om te beginnen naar het werk van Nick Fiorenza, maar bespreekt ook een aantal andere visies. Zie roeljollander.eu.
Wat later kom ik nog twee andere interessante sites tegen: www.flutopedia.com (met een buitengewoon boeiend, gekleurd overzicht van de kleur van geluid), en soundslikenoise.org (met heel verschillende verhalen over de relatie tussen geluid en kleur).
ovaal   
 
het componeren
Al snel ontdek ik dat de aanwezigheid van een vrijwel constante lage basistoon tot gevolg heeft dat ik niet zomaar allerlei thema’s kan inspelen resp. invoegen: de combinatie moet wel zoveel mogelijk harmonisch klinken. Dat probleem speelt gelukkig niet bij het gebruik van natuurgeluiden e.d. Het componeren blijkt ook nu weer gepaard te gaan met soms weken lange pauzes, net als bij de ‘gewone’ muziek die ik eerder heb mogen maken. Soms ontstaan er in een paar sessies vrij lange delen, soms ben ik uren bezig met zoeken naar en beluisteren van muzikaal geschikt materiaal. Maar steeds kom ik verder, en ontstaat er zo een eindproduct waarmee ik tevreden ben. Speciale aandacht besteed ik aan het karakter van de basistoon. Die moet vooral niet constant hetzelfde klinken: dat kan snel tot irritatie leiden bij de luisteraar.
 
plaatje
Ria Font Freide
klik op plaatje voor site

ervaringen
Als de derde track gereed is en de ‘harte-track’ al ruimschoots in de muzikale steigers staat, leidt een ontmoeting met Ria Font Freide tot een onverwachte ontwikkeling. Naarmate zij meer details hoort over het Klank & Kleur project, neemt haar belangstelling toe. En dat leidt uiteindelijk tot een boeiend experiment. Op een terugkomdag van een studiegroep van het leertraject Innerlijk Sjamanisme ondergaat een 20-tal oud-cursisten het eerste track-trio. Na elke track schrijven zij hun ervaringen op een kaartje. Deze schrijfsels verwerk ik later in een document. Hieronder volgen vijf kenmerkende voorbeelden, uiteraard anoniem. De nummers 1, 2 en 3 slaan op de tracks ROOD, ORANJE resp. GEEL.
chakras   
deelnemer1
1. krachtige muziek om snel te kunnen aarden, te wortelen
2. het stroomt en emotioneert; zachtheid en speelsheid
3. ongelooflijke power in de muziek; kracht en macht/onmacht; ik kan niet wegdromen, ik blijf erbij; voelde overeenkomsten met chakra 3 en 1
 
deelnemer2
1. Overweldigend, wat een beweging op alle niveaus, moet me telkens bewust openen om de muziek binnen te laten. Mijn buik en benen stromen.
2. In beweging. Mijn tweede chakra zat in de trilling. Een trilling die bijna niet bij te benen was. Op alle niveau‘s. Behoefte om het vaker te horen, zodat je telkens opnieuw dieper kan gaan.
3. Duurde even voordat er beweging optrad. De beweging was anders van frequentie (langer). Ik kon voelen dat de andere chakra‘s meededen, omdat deze al aangeraakt waren. Indrukwekkend en geweldig om mee te maken. Mooie healing.
 
deelnemer3
1. Zóóó veel beweging, verschrikkelijk heftig, hele systeem van streek, daarna weer rustig (net kleine operatie in nek gehad)
2. gestopt - het was te veel
 
deelnemer4
1. van alles wat! zwaar - helder - mooi - niet mooi. Hele buik werd vervuld van geluid, niet echt fijn. Druk op de anus.
2. Raakt wàl! 1e fijn, plezierig, uitnodigend; 2e water - storm tsunami; krijg het heel warm
3. Geijsers in Ijsland, onweer schrikken, lelijk geluid, harde regen; niet mooi, niet fijn, krijg er koppijn van
 
deelnemer5
1. Rug recht, open, goed doorademen, tinteling onder voeten, goed in lichaam, stevig gevoel, heftig, even van bijkomen
2. Openend, goed doorademen, geeuwen, loslaten, ontspannend, zacht
3. Openend, tinkeling buik, krachtig gevoel, vitaliserend, fijn gevoel, sterk, energiek
 
satori zelf testen?
Dat kan! ga naar de contact-pagina (link onderaan deze pagina) en stuur een mailtje.
Geef daarin aan waarom en hoe je wat wil testen, evenals je gegevens: naam, emailadres, eventuele beroeps-info.
Je krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.
Wil je op de hoogte gehouden worden over de voortgang van dit project, meld je dan aan voor de nieuwsbrief, via de contact-pagina.
Daar kun je ook terecht om een mailtje te sturen met eventuele vragen.
satori    

top / de CD’s / reactie-pagina / home / contact / links / site-help